சுற்றறிக்கை – ” தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் – கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காரணமாக – ஒத்திவைப்பு – புதிய கால அட்டவணை பின்னர் அறிவிப்பு” – தொடர்பாக

சுற்றறிக்கை – ” தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் – கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காரணமாக – ஒத்திவைப்பு – புதிய கால அட்டவணை பின்னர் அறிவிப்பு” – தொடர்பாக

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்