பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாள் மற்றும் 39வது தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக நிறுவன நாளை முன்னிட்டு தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகப் பதிப்புத்துறையின் நூல்கள் 50 விழுக்காடு கழிவு விற்பனை 18-9-2019 முதல் 17-10-2019 வரையில் நடைபெறுகிறது. நூல்களின் விலைப்பட்டிலை தெரிந்துகொள்ள இங்கே சொடுக்கவும்

பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாள் மற்றும் 39வது தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக நிறுவன நாளை முன்னிட்டு தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகப் பதிப்புத்துறையின் நூல்கள் 50 விழுக்காடு கழிவு விற்பனை 18-9-2019 முதல் 17-10-2019 வரையில் நடைபெறுகிறது. நூல்களின் விலைப்பட்டிலை தெரிந்துகொள்ள இங்கே சொடுக்கவும்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்