2019-20 ஆண்டிற்கான ஒருங்கிணைந்த முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு மற்றும் முதுகலைப் பட்டப்படிப்புக்கான சேர்க்கை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது – நாள் 10.06.2019

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்