ஆட்சிக் குழு

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்-613010
ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்

தலைவர்

1.
துணைவேந்தர்
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 04362-227040

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

2. அரசு செயலாளர்
உயர்கல்வித்துறை
தலைமைச்செயலகம், சென்னை 600 009.
தொ.பே.எண் 044-25670499

3. அரசு செயலாளர்
நிதித்துறை, தலைமைச்செயலகம்
சென்னை 600 009.
தொ.பே.எண் 044-25671173

4. அரசு செயலாளர்
மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை
தலைமைச் செயலகம், சென்னை 600 009.
தொ.பே.எண் 044-25671875

5. திரு. மகேசன் காசிராஜன், இ.ஆ.ப.,
அரசுசெயலாளர்
தமிழ்வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
தலைமைச் செயலகம், சென்னை 600 009.
தொ.பே.எண் 044-25672887

6. திரு. செ.சரவணண், இ.ஆ.ப.
இயக்குநர்,தமிழ்வளர்ச்சித்துறை
தமிழ்வளர்ச்சி வளாகம், ஆல்சு சாலை,
எழும்பூர், சென்னை 600 008.
தொ.பே.எண் 044-28190412

7. திரு. செ.சரவணண், இ.ஆ.ப.
இயக்குநர், உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
தரமணி, சென்னை 600 113.
தொ.பே.எண் 044-28190412

புலத்தலைவர்களிலிருந்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்

8. முனைவர் இரா. காமராசு
மொழிப் புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தொ.பே.எண். 94435 89189

9. முனைவர் கு. சின்னப்பன்
வளர்தமிழ்ப்புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

10. முனைவர் ரெ.நீலகண்டன்
அறிவியல் புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

பேரவையிலிருந்து ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்

11. முனைவர் க.பசும்பொன்
ஆய்வு அறிஞர்
இந்திய மொழிகளின் நடவண் நிறுவனம்-பாரதவாணி
நடுவண் அரசு, மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை, மைசூரு
செல்லி டைப்பேசி: 94431 90068

12. முனைவர் க. மனோகரன்
தமிழ்த்துறைத் தலைவர் (ஓய்வு)
எண். 5/54, எல்.சி. காலனி மேற்கு விரிவாக்கம்
மருத்துவக்கல்லூரி சாலை, தஞ்சாவூர்- 613 007

வேந்தர் நியமனம்

13. முனைவர் சி. அமுதா
உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை
மன்னர் சரபோஜி கலைக்கல்லூரி
தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9486808526

இணைவேந்தர் நியமனம்

14. முனைவர் அரங்க. பாரி
பேராசிரியர், தமிழியல்துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலை நகர் – 608 002
தொ.பே.எண். 98422 81957

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்