திட்டக் குழு

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் ,தஞ்சாவூர்
திட்டக்குழு உறுப்பினர்கள்
(18.02.2022 -17.02.2025)

1. முனைவர் சுதா சேசையன், துணைவேந்தர்
தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம்
புதிய எண். 1, பழைய எண்.8, சோமசுந்தரம் தெரு,
குரோம்பேட்டை, சென்னை- 600 044

2. பேராசிரியர் சுப்பிரமணியன் பிள்ளை
எண். 1/71-A, சிவாஸ், கமல் நகர்,
தோவாளை-629 302, கன்னியாகுமரி மாவட்டம்

3. முனைவர் கே. சிவக்குமார்
இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
திரு. கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக்கல்லூரி
எண்.19, 3வது தெரு, கல்லூரி நகர்,
விருதாச்சலம், கடலூர் மாவட்டம்- 606 001.

4. முனைவர் ச. அமுதா
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ் துறை
மன்னர் சரபோஜி அரசு கலைக்கல்லூரி, தஞ்சாவூர்.

இல்லம். எண். 27A, பரிசுத்தம் நகர் முதல் தெரு,
வ.உ.சி. நகர் அஞ்சல், தஞ்சாவூர்- 613 007

5. முனைவர் ஆர். வரதராஜா
இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தமிழ்த் துறை
மன்னர் சரபோஜி அரசு கலைக்கல்லூரி,தஞ்சாவூர்.

இல்லம். எண்.23, ராம் நகர் இரண்டாம் தெரு,
பாலாஜி நகர் விரிவாக்கம்
மருத்துவக்கல்லூரி சாலை, தஞ்சாவூர்.

6. முனைவர். எஸ். திருமாவளவன் (ஓய்வு)
இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
நேஷனல் கல்லூரி, திருச்சி

இல்லம். எண்.9, புதிய செல்வா நகர் மேற்கு விரிவாக்கம்
கருமண்டபம், திருச்சி- 620 001

7. முனைவர் ஜி.வி.நடராஜன் (ஓய்வு)
இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை தலைவர்
ஏ.வி.வி.எம். ஸ்ரீ புட்பம் கல்லூரி, பூண்டி

இல்லம். எண்.45, ஸ்ரீ வெங்கடாஜலபதி நகர்
சீனிவாசபுரம், தஞ்சாவூர்- 613 009

8. முனைவர் எம். பழனியப்பன்
இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தமிழ்த் துறை தலைவர்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
திருவாடணை, இராமநாதபுரம்- 623 407 

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்