திட்டக் குழு

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ஆர். ராமலிங்கம்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் (ஓய்வு)
இந்திய மொழிகள் துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
சென்னை- 600 005

முனைவர் எஸ். பாலு

உதவிப்பேராசிரியர்
தமிழியல் மற்றும் தமிழாய்வு, இந்திய மொழிகள்
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்,
அண்ணாமலை நகர்- 608 002

முனைவர் சி. அமுதா

பேராசிரியர் (ம) துறைத்தலைவர்
தமிழ்த்துறை
அரசு பெண்கள் கலைக்கல்லூரி (தன்னாட்சி)
புதுக்கோட்டை – 622 001

முனைவர் ஆர். கனகராஜன்

முதல்வர் (ஓய்வு)
கே.எஸ்.கே கல்வியியல் கல்லூரி
கும்பகோணம்- 612 702

முனைவர் ஜெ. கோவிந்ததாஸ்

முதல்வர் (ஓய்வு)
அரசு பெண்கள் கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
புதுக்கோட்டை 622 001

மருத்துவர் எம்.எல்.ராஜா, எம்.பி.பி.எஸ்., டி.ஓ.,

ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மருத்துவனை
17, சங்ககிரி சாலை,பள்ளிப்பாளையம், ஈரோடு – 638 006

திரு. எஸ். சொக்கலிங்கம்

இணை இயக்குநர் (ஓய்வு)
உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கைத்துறை
நிதியலுவலர், அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
திருச்சி

முனைவர் துரை சந்திரசேகரன்

169/11, திருமலைநகர்
காமராஜர் தெரு,மருத்துவக்கல்லூரி சாலை
தஞ்சாவூர்-613 004

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்