தேர்வாணையர்

chinnappan

முனைவர் கு. சின்னப்பன்

தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

பெயர் முனைவர் கு. சின்னப்பன்
பதவி தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)
கல்வித்தகுதி M.A.,M.Phil., Ph.D.,(Lit),M.Ed., M.phil., Ph.D.,(Edn),
M.A.,Ph.D.,(Jmc).,M.A.,(Soci)
மின்னஞ்சல் (தனிப்பட்ட) ku.chinnappan@gmail.com
மின்னஞ்சல் (அலுவலகம்) coetamiluniv@gmail.com
கைபேசி
அலுவலக தொலைபேசி

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்