தேர்வாணையர்

New Doc 2018-06-12 (1)

முனைவர் பெ.இளையாப்பிள்ளை

தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

பெயர் முனைவர் பெ.இளையாப்பிள்ளை
பதவி தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்
கல்வித்தகுதி M.A., M.Ed., M.Phil., Ph.D., C.FL.,
மின்னஞ்சல் (தனிப்பட்ட) pelayapillai@gmail.com
மின்னஞ்சல் (அலுவலகம்) coetamiluniv@gmail.com
கைபேசி 9994333216
அலுவலக தொலைபேசி

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்