தேர்வாணையர்

MKK

முனைவர் மோ. கோ. கோவைமணி

தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ),
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

பெயர் முனைவர் மோ. கோ. கோவைமணி
பதவி தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)
கல்வித்தகுதி M.A., M.Phil., Ph.D.,
மின்னஞ்சல் (தனிப்பட்ட) paamozhi@gmail.com
மின்னஞ்சல் (அலுவலகம்) coetamiluniv@gmail.com
அலுவலக தொலைபேசி +91 4362 227151

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்