நிதிக் குழு

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் கோ.பாலசுப்ரமணியன்

துணை வேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

திரு மகேசன் காசிராஜன் இ.ஆ.ப

அரசு செயலாளர்
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
தலைமைச்செயலகம்
சென்னை 600 009

திரு கே. சண்முகம் இ.ஆ.ப., அவர்கள்

முதன்மைச் செயலாளர்
நிதித்துறை
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை- 600 009.

முனைவர் சி.அமுதா

துறைத்தலைவர்
தமிழ்த்துறை
அரசுபெண்கள்கல்லூரி
புதுக்கோட்டை – 622001

முனைவர் அரங்கபாரி

பேராசிரியர்,
தமிழியியல் துறை,
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்,
அண்ணாமலை நகர்,
சிதம்பரம்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்