நிதிக் குழு

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் கோ.பாலசுப்ரமணியன்

துணை வேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

அரசு செயலாளர்
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
தலைமைச்செயலகம்
சென்னை 600 009

திரு கே. சண்முகம் இ.ஆ.ப., அவர்கள்

முதன்மைச் செயலாளர்
நிதித்துறை
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை- 600 009.

முனைவர் சி. இராசேந்திரன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்(ஓய்வு)
75 அரவிந்தர் இல்லம்,சிவபுரி
அண்ணாமலை நகர்,
சிதம்பரம்

முனைவர் சு. பாலசுப்ரமணியன்

பேராசிரியர், தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்,
சென்னை

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்