நிதிக் குழு

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் கோ.பாலசுப்ரமணியன்

துணை வேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

முனைவர்.இரா. வெங்கடேசன் இ.ஆ.ப. அவர்கள்

அரசு செயலாளர்
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
தலைமைச்செயலகம்
சென்னை 600 009

திரு கே. சண்முகம் இ.ஆ.ப., அவர்கள்

முதன்மைச் செயலாளர்
நிதித்துறை
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை- 600 009.

முனைவர் சி. இராசேந்திரன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்(ஓய்வு)
75 அரவிந்தர் இல்லம்,சிவபுரி
அண்ணாமலை நகர்.

முனைவர் சு. பாலசுப்ரமணியன்

பேராசிரியர், தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்.

முனைவர் ந.அதியமான்

சுவடிப் புலத்தலைவர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்