பேரவை

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
பேரவை உறுப்பினர்கள்
அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

1) மேதகு திரு. ஆர்.என். ரவி
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வேந்தர் மற்றும் தமிழக ஆளுநர்,
தமிழ்நாடு,
இராஜ்பவன், கிண்டி, சென்னை – 22.

2) திரு. தங்கம் தென்னரசு
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக இணைவேந்தர்
தமிழ் ஆட்சிமொழி மற்றும் பண்பாட்டுத் துறை,
தொழில் மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர்
தலைமைச் செயலகம், சென்னை – 9.

3) முனைவர் வி. திருவள்ளுவன்
துணைவேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

4) உயர் கல்வித் துறைச் செயலர்,
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.

5) நிதித்துறைச் செயலர்,
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.

6) மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைச் செயலர்,
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.

7) முனைவர் ம.சு. சண்முகம், இ.ஆ.ப.,
முதலமைச்சரின் செயலாளர் –III
அரசு செயலாளர் (மு.கூ.பொ)
தமிழ் வளர்ச்சி – மற்றும் செய்தித்துறை,
தலைமைச் செயலகம், சென்னை – 9.

8) முனைவர் ந. அருள்
இயக்குநர், தமிழ் வளர்ச்சித்துறை
தமிழ் வளாகம், எழும்பூர், சென்னை – 600 008.

9) முனைவர் ந. அருள்
இயக்குநர்,உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,
டி.டி.டி.ஐ. அஞ்சல், தரமணி,சென்னை – 113.

துறைத்தலைவர்கள்

10) முனைவர் வே. லதா
துறைத்தலைவர், சிற்பத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

11) முனைவர் இரா.மாதவி
துறைத்தலைவர், இசைத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

12) முனைவர் செ.கற்பகம்
துறைத்தலைவர்(பொ) , நாடகத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

13) முனைவர் மோ.கோ. கோவைமணி
துறைத்தலைவர்
ஓலைச்சுவடித்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

14) முனைவர் த. கண்ணன்
துறைத்தலைவர்
அரியகையெழுத்துச்சுவடித்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

15) முனைவர். ஆ. துளசேந்திரன்
துறைத்தலைவர்
கல்வெட்டியல் & தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

16) முனைவர் வீ. செல்வக்குமார்
துறைத்தலைவர், கடல்சார் வரலாறு &
கடல்சார் தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

17) முனைவர் இரா. குறிஞ்சிவேந்தன்
துறைத்தலைவர்,
அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

18) முனைவர் சொ.வீரலெஷ்மி
துறைத்தலைவர், மொழிபெயர்ப்புத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

19) முனைவர் உ. பாலசுப்பிரமணியன்
துறைத்தலைவர், அகராதியியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

20) முனைவர் ச.சங்கீதா
துறைத்தலைவர், சமூக அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

21) முனைவர் சி. தியாகராசன்
துறைத்தலைவர்,
அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

22) முனைவர் கு. சின்னப்பன்
துறைத்தலைவர்,
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

23) முனைவர் பெ.இளையாப்பிள்ளை
துறைத்தலைவர், இலக்கியத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

24) முனைவர் ப. மங்கையற்கரசி
துறைத்தலைவர், மொழியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

25 முனைவர் கோ.ப.நல்லசிவம்
துறைத்தலைவர், மெய்யியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

26) முனைவர் எம்.ஏ.சிவராமன்
துறைத்தலைவர்
பழங்குடி மக்கள் ஆய்வு மையம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

27) முனைவர் இரா.காமராசு
துறைத்தலைவர், நாட்டுப்புறவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

28) முனைவர் ச. கவிதா
துறைத்தலைவர்,
இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

29) முனைவர் ஜெ.அன்பு ஜெப சுனில்சன்
துறைத்தலைவர், சித்த மருத்துவத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

30) முனைவர் ந. நாகராஜன்
துறைத்தலைவர், தொல்லறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

31) முனைவர் க. சங்கர்
துறைத்தலைவர்,
தொழில் மற்றும் நில அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

32) முனைவர் க. திலகவதி
துறைத்தலைவர், கட்டடக்கலைத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

33) முனைவர் கா. இரவிக்குமார்
துறைத்தலைவர், கணிப்பொறி அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

34) முனைவர் டி. ராகேஷ் சர்மா
துறைத்தலைவர்
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆட்சிக்குழுவிலிருந்து உறுப்பினர்கள்

35. முனைவர் சி. அமுதா,
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
மன்னர் சரபோஜி அரசு கலைக்
கல்லூரி, தஞ்சாவூர்.

36) முனைவர் அரங்க. பாரி
பேராசிரியர், தமிழியல் துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலை நகர் – 608 002

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிலிருந்து இருவர்
37) திரு. டி.கே.ஜி. நீலமேகம்
இராமநாதபட் சந்து
ராஜகோபால சாமி கோயில் தெரு
தஞ்சாவூர் 613 001

38) திரு. ம. பிரபாகரன்
எண்.106-J3,வெங்கடேசபுரம்
பெரம்பலூர் வட்டம்
பெரம்பலூர் மாவட்டம்- 621 212

வேந்தர் நியமன உறுப்பினர்கள் ஐவர்

39 – 43 கோப்பு நடவடிக்கையில் உள்ளது.

இணைவேந்தர் நியமன உறுப்பினர்கள்

44) முனைவர் க.பசும்பொன்
ஆய்வு அறிஞர்
இந்திய மொழிகளின் நடவண் நிறுவனம்-பாரதவாணி
நடுவண் அரசு,
மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை, மைசூரு

45) முனைவர் இரா. சரண்யா
பேராசிரியர் மற்றும் இயக்குநர்
மொழியியல் உயராய்வு மையம்
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம் – 608 002

46) முனைவர் பெ. செல்வக்குமார்
இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ் மொழி மற்றும் மொழியியல் புலம்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
மையத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளகம்,
தரமணி,சென்னை- 600 113

மதுரை தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்

47) கோப்பு நடவடிக்கையில் உள்ளது.

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்

48) திரு. கு. சரவணகுமார்
14/6, வாட்டர் ஒர்க்ஸ் காலனி அவன்யூ
ஆஸ்பிரான் கார்டன், கீழ்ப்பாக்கம்
சென்னை- 600 010

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்