பேரவை

(பேரவைக்குழு பேரவை உறுப்பினர்கள்)

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்.

மேதகு  திரு.பன்வாரிலால் புரோகித்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வேந்தர் மற்றும்  தமிழக ஆளுநர்,
தமிழ்நாடு, இராஜ்பவன், கிண்டி,
சென்னை – 22.
தொ.பே.எண்: 044-22351313

திரு க.பாண்டியராஜன்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக இணைவேந்தர்
தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் தமிழ்ப் பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர்
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.

முனைவர் கோ.பாலசுப்ரமணியன்

துணை வேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

உயர் கல்வித்துறைச் செயலர்,

தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.
தொ.பே.எண்: 044-25670499
மின்னஞ்சல்: [email protected]

நிதித்துறைச் செயலர்,

தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.
தொ.பே.எண்: 044-25671173
மின்னஞ்சல்: [email protected]

மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைச் செயலர்,

தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.
தொ.பே.எண்: 044-25671875
மின்னஞ்சல்: [email protected]

திரு ஆ.கார்த்திக், இ.ஆ.ப.,

அரசுச்செயலாளர்,
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் தொடர்பு துறை,
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை 600 009.
தொ.பே.எண்: 044-25672887
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் கோ.விசயராகவன்

இயக்குநர்,
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை,
தமிழ் வளாகம்,
எழும்பூர், சென்னை – 600 008.

முனைவர் கோ.விசயராகவன்

இயக்குநர்,
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,
டி.டி.டி.ஐ. அஞ்சல், தரமணி,
சென்னை – 600 113.

துறைத்தலைவர்கள்

முனைவர் பா.ஷீலா

துறைத்தலைவர், சிற்பத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.
தொ.பே.எண் 9750251588

முனைவர் செ.கற்பகம்

துறைத்தலைவர், இசைத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.
தொ.பே.எண்:
மின்னஞ்சல்:

முனைவர் பெ.கோவிந்தசாமி

பேராசிரியர்
துறைத்தலைவர், நாடகத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.
தொ.பே.எண்:
மின்னஞ்சல்:

முனைவர் மோ.கோ .கோவைமணி

துறைத்தலைவர்
ஓலைச்சுவடித் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.
தொ.பே.எண் 9042511390
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் த.கண்ணன்

துறைத்தலைவர்,
அரியகையெழுத்துச்சுவடித்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
தொ.பே.எண்: 9786686357
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் பா.ஜெயக்குமார்

துறைத்தலைவர்,
கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்: 9443699961
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் வீ.செல்வகுமார்

துறைத்தலைவர்,
கடல்சார் வரலாறு & கடல்சார் தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
தொ.பே.எண்: 9940946086
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் இரா. குறிஞ்சிவேந்தன்

துறைத்தலைவர்,அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் : 9629662507
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் ப. இராஜேஷ்

துறைத்தலைவர், மொழிபெயர்ப்புத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் . 9788849914
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் உ. பாலசுப்பிரமணியன்

துறைத்தலைவர், அகராதியியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்: 94431 23644
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் எஸ்.சங்கீதா

துறைத்தலைவர், சமூக அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்:
மின்னஞ்சல்: @gmail.com

முனைவர் சி. தியாகராசன்

துறைத்தலைவர்,
அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9443622933
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் கு. சின்னப்பன்

துறைத்தலைவர்,
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 94431 81034
மின்னஞ்சல்:

முனைவர் ஜெ. தேவி

துறைத்தலைவர், இலக்கியத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்: 9488892777
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் கி.விஸ்வநாதன்

துறைத்தலைவர், மொழியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் :
மின்னஞ்சல்: @gmail.com

முனைவர் பி. பாலச்சந்திரன்

துறைத்தலைவர், மெய்யியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9865356655
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் எம்.ஏ.சிவராமன்

துறைத்தலைவர்,பழங்குடி மக்கள் ஆய்வு மையம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்:
மின்னஞ்சல்:

முனைவர் இரா. காமராசு

துறைத்தலைவர், நாட்டுப்புறவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9994333216
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் ச. கவிதா

துறைத்தலைவர்,
இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9488040206 / 9443855355

மருத்துவர் முனைவர்.பெ.பாரதஜோதி

துறைத்தலைவர், சித்த மருத்துவத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்:
மின்னஞ்சல்:

முனைவர் ந. நாகராசன்

துறைத்தலைவர், தொல்லறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 94862 91561
மின்னஞ்சல்:

முனைவர் ரெ.நீலகண்டன்

துறைத்தலைவர்,
தொழில் மற்றும் நில அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

முனைவர் க.சங்கர்

துறைத்தலைவர் (பொ), கட்டடக்கலைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 98426 33753

திரு ச.பாஸ்கரன்

துறைத்தலைவர், கணிப்பொறி அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 94422 42697
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் கு.க.கவிதா

துறைத்தலைவர்
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்:
மின்னஞ்சல்:

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிலிருந்து (இருவர்)

திரு .எம்.ராமச்சந்திரன்

சட்டமன்றஉறுப்பினர் ,ஒரத்தநாடுதொகுதி
106,R.M.S காலனி,
நாஞ்சிகோட்டைரோடு,தஞ்சாவூர்-6
கைபேசி:9944971366

வேந்தர் நியமன உறுப்பினர்கள் (ஐவர்)

1.முனைவர் கே.ஜெயபாலன்

இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
அரசு கலைக் கல்லூரி(தன்னாட்சி)
நந்தனம்
சென்னை – 35

2.முனைவர் எஸ். ரவிச்சந்திரன்

உதவிப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
அரசர் சமஸ்கிருதம் மற்றும் தமிழ்க் கல்லூரி
திருவையாறு(அஞ்சல்)
தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
கைப்பேசி : 99654 85827

3.முனைவர் கே.மனோகரன்

தமிழ்த்துறைத் தலைவர்(ஒய்வு)
ஸ்ரீ புஷ்பம் கல்லூரி(தன்னாட்சி)
பூண்டி – 613503
தஞ்சாவூர்  மாவட்டம்
அலைபேசி : 94434 07083

4.முனைவர் ஜே.கிருஷ்ணன்

சமஸ்கிருதத்துறைத் தலைவர்
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம்
காலாபேட்டை
பாண்டிச்சேரி

5.முனைவர் வி.தமிழரசி

உதவிப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
எம்.ஆர். அரசு கலைக் கல்லூரி
மன்னார்குடி, தஞ்சாவூர்  மாவட்டம்

அலைபேசி : 9442714200

 

இணைவேந்தர் நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் என். மோகன்தாஸ்

3,ராஜாஜி ரோடு, சீனிவாசபுரம்
தஞ்சாவூர் – 613 009.
கைப்பேசி : 9843059919
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் ஏ. இராசேந்திரன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
புலத்தலைவர், அறிவியல் புலம்
தாவரவியல் துறை,பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்
பெரியார் பல்கலைநகர், கோயம்புத்தூர் – 641046.
கைப்பேசி : 9443587698
மின்னஞ்சல்: [email protected]

முனைவர் எம். தமிழ்மாறன்

பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
சேலம் – 636 011..
கைப்பேசி : 9486741793 / 9791841958
மின்னஞ்சல்: [email protected] / [email protected]

ஆட்சிக்குழுவிலிருந்து உறுப்பினர்கள்

1.முனைவர் சி.ராஜேந்திரன்

அரவிந்தர் இல்லம்,
59, ஆட்டா நகர்,சிவபுரி,
அண்ணாமலை நகர்-608002.
தொ.பே.எண்: 9443665955

2.முனைவர் சு. பாலசுப்ரமணியன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப்புலம்
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்
சைதாப்பேட்டை சென்னை-15
தொ.பே.எண்: 9444252674
மின்னஞ்சல்: [email protected]

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்