பேரவை

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
பேரவை உறுப்பினர்கள்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

1) மேதகு திரு. பன்வாரிலால் புரோகித்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வேந்தர் மற்றும் தமிழக ஆளுநர்,
தமிழ்நாடு,
இராஜ்பவன், கிண்டி, சென்னை – 22.
தொ.பே.எண் 044-22351313

2) திரு. தங்கம் தென்னரசு
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக இணைவேந்தர்
தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை,
தொழில்மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர்
தலைமைச் செயலகம், சென்னை – 9.
தொ.பே.எண் 044-25670682

3) முனைவர் கோ.பாலசுப்ரமணியன்
துணைவேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 04362-227040

4) உயர்கல்வித்துறைச் செயலர்,
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.
தொ.பே.எண் 044-25670499

5) நிதித்துறைச் செயலர்,
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.
தொ.பே.எண் 044-25671173

6) மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைச் செயலர்,
தலைமைச் செயலகம்,
சென்னை – 9.
தொ.பே.எண் 044-25671875

7) திரு. மகேசன் காசிராஜன், இ.ஆ.ப.,
அரசுச் செயலாளர்,
தமிழ்வளர்ச்சி – மற்றும் செய்தித்துறை,
தலைமைச் செயலகம், சென்னை – 9.
தொ.பே.எண் 044-25672887

8) திரு.செ.சரவணன், இ.ஆ.ப
இயக்குநர், தமிழ்வளர்ச்சித்துறை
தமிழ்வளாகம், எழும்பூர், சென்னை – 600 008.
தொ.பே.எண் 044-28190412

9) திரு.செ.சரவணன், இ.ஆ.ப
இயக்குநர், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,
டி.டி.டி.ஐ. அஞ்சல், தரமணி,
சென்னை – 113.
தொ.பே.எண் 044-29542992

துறைத்தலைவர்கள்

10) முனைவர் பா. ஷீலா
துறைத்தலைவர், சிற்பத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9750251588
மின்னஞ்சல்: [email protected]

11) முனைவர் செ.கற்பகம்
துறைத்தலைவர், இசைத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 94436 44005

12) முனைவர் இரா. மாதவி,
துறைத்தலைவர்(பொ) ,நாடகத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்: 9944690116

13) முனைவர் மோ.கோ. கோவைமணி
துறைத்தலைவர்
ஓலைச் சுவடித்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 90425 11390
மின்னஞ்சல்: paamozhi @ gmail.com

14) முனைவர் த. கண்ணன்
துறைத்தலைவர்
அரிய கையெழுத்துச் சுவடித்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் : 9786686357
மின்னஞ்சல்: kannanyoga.kannan @gmail.com

15) முனைவர் ஆ.துளசேந்திரன்
துறைத்தலைவர்
கல்வெட்டியல் & தொல்லியல்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

16) முனைவர் வீ. செல்வக்குமார்
துறைத்தலைவர், கடல்சார்வரலாறு&
கடல்சார்தொல்லியல்துறை
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 99409 46086
மின்னஞ்சல்:

17) முனைவர் இரா. குறிஞ்சிவேந்தன்
துறைத்தலைவர்,
அயல்நாட்டுத் தமிழ்க்கல்வித்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் : 9629662507
மின்னஞ்சல்: kurinjivenden @ gmail.com

18) முனைவர் சௌ.வீரலெஷ்மி
துறைத்தலைவர், மொழி பெயர்ப்புத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் .
மின்னஞ்சல்:

19) முனைவர் உ. பாலசுப்பிரமணியன்
துறைத்தலைவர், அகராதியியல்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 944343123644
மின்னஞ்சல்: [email protected]

20) முனைவர் ச.சங்கீதா
துறைத்தலைவர், சமூக அறிவியல்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 94431 85990
மின்னஞ்சல்:

21) முனைவர் சி. தியாகராசன்
துறைத்தலைவர்,
அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ்வளர்ச்சித்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9443622933
மின்னஞ்சல்: [email protected]

22) முனைவர்கு. சின்னப்பன்
துறைத்தலைவர்,
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 94431 81034
மின்னஞ்சல்: [email protected]

23) முனைவர் பெ.இளையாப்பிள்ளை
துறைத்தலைவர், இலக்கியத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்
மின்னஞ்சல்:

24) முனைவர் ப. மங்கையற்கரசி
துறைத்தலைவர், மொழியியல்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

25 முனைவர் பி.பாலச்சந்திரன்
துறைத்தலைவர், மெய்யியல்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9865356655
மின்னஞ்சல்: drbalaphilo @ gmail.com

26) முனைவர் எம்.ஏ.சிவராமன்
துறைத்தலைவர்
பழங்குடிமக்கள் ஆய்வு மையம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 94420 79434

27) முனைவர் இரா.காமராசு
துறைத்தலைவர், நாட்டுப்புறவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9443589189
மின்னஞ்சல்: [email protected]

28) முனைவர் ச. கவிதா
துறைத்தலைவர்,
இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப்பள்ளி.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9894695101
மின்னஞ்சல்: [email protected] .com

29) முனைவர் பெ.பாரதஜோதி
துறைத்தலைவர், சித்த மருத்துவத்துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9443797156

30) முனைவர் ந. நாகராசன்,
துறைத்தலைவர், தொல்லறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 94862 91561
மின்னஞ்சல்: [email protected]

31) முனைவர் ரெ. நீலகண்டன்
துறைத்தலைவர்,
தொழில் மற்றும் நில அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 9443385282
மின்னஞ்சல்: [email protected]

32) முனைவர் க. திலகவதி
துறைத்தலைவர் ,கட்டடக்கலைத் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

33) முனைவர் கா. இரவிக்குமார்
துறைத்தலைவர், கணிப்பொறி அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண்
மின்னஞ்சல்:

34) முனைவர் கு.க.கவிதா
துறைத்தலைவர்
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்
தொ.பே.எண் 94875 25012
மின்னஞ்சல்:

ஆட்சிக் குழுவிலிருந்து உறுப்பினர்கள்

35) முனைவர்சி. அமுதா
உதவிப்பேராசிரியர் (ம) துறைத்தலைவர்,
தமிழ்த்துறை
அரசு பெண்கள் கலைக்கல்லூரி (தன்னாட்சி)
புதுக்கோட்டை – 622 001.
தொ.பே.எண் 9486808526
மின்னஞ்சல் : [email protected]

36) முனைவர்அரங்க. பாரி
பேராசிரியர், தமிழியல்துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலை நகர் – 608 002
தொ.பே.எண். 98422 81957
மின்னஞ்சல் : [email protected]

சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிலிருந்து இருவர்

37)

38)

வேந்தர் நியமன உறுப்பினர்கள் ஐவர்

39) முனைவர் கே. ஜெயபாலன்
இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
அரசு கலைக்கல்லூரி (தன்னாட்சி)
நந்தனம், சென்னை- 35.
அலைபேசி: 9003056091

40) முனைவர் எஸ். ரவிச்சந்திரன்
உதவிப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை
அரசர் சமஸ்கிருதம் மற்றும் தமிழ்க்கல்லூரி
திருவையாறு (அஞ்சல்),தஞ்சாவூர்.
அலைபேசி: 99654 85827

41) முனைவர் க. மனோகரன்
தமிழ்த் துறைத்தலைவர் (ஓய்வு)
எண். 5/54, எல்.சி. காலனி மேற்கு விரிவாக்கம்
மருத்துவக்கல்லூரி சாலை, தஞ்சாவூர்- 613 007

42) முனைவர் ஜே. கிருஷ்ணன்
சமஸ்கிருதத்துறைத் தலைவர்
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம்
காலாபேட்டை, பாண்டிச்சேரி
அலைபேசி: 94432 72612
மின்னஞ்சல்: [email protected]

43) முனைவர் வி. தமிழரசி
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
எம்.ஆர்.அரசு கலைக்கல்லூரி
மன்னார்குடி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
அலைபேசி:94427 14200

இணைவேந்தர் நியமன உறுப்பினர்கள்

44) முனைவர் க.பசும்பொன்
ஆய்வு அறிஞர்
இந்திய மொழிகளின் நடவண் நிறுவனம்-பாரதவாணி
நடுவண் அரசு,
மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை, மைசூரு
மின்னஞ்சல்: [email protected]
செல்லிடைப்பேசி: 94431 90068

45) முனைவர் இரா. சரண்யா
பேராசிரியர் மற்றும் இயக்குநர்
மொழியியல் உயராய்வு மையம்
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம் – 608 002
மின்னஞ்சல்:[email protected]
செல்லிடைப்பேசி: 97885 98494

46) முனைவர் பெ. செல்வக்குமார்
இணைப் பேராசிரியர்
தமிழ்மொழி மற்றும் மொழியியல்புலம்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
மையத்தொழில் நுட்பப்பயிலக வளகம்,
தரமணி, சென்னை- 600 113
மின்னஞ்சல்: [email protected]
செல்லிடைப்பேசி: 99524 48862

கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினர்

47) முனைவர் ச. இராசாமணி
100, 4 வது தெரு
நடராஜபுரம் தெற்கு காலனி
மருத்துவக்கல்லூரி சாலை
தஞ்சாவூர்-613007

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்