ஊடகங்கள்

தமிழ் பண்பாட்டின் முக்கிய அடையாளம் திருவள்ளுவர் என்று 2-1-2019 தேதியன்று தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக நிகழ்வில் துணைவேந்தர் தினத்தந்தி நாளிதழில் பேட்டி

தமிழ் இலக்கியங்கள் இந்திய பண்பாட்டின் அடையாளங்கள் – 21.10.15 நாளிட்ட தி ஹிந்து நாளிதழின் செய்தி நறுக்கு

சிந்தனையின் இருளை நீக்கும் திருக்குறள் – தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் பேச்சு (தினமணி 5.10.2015)

website_launch-1

தமிழ் இனத்தை ஒருங்கிணைக்கும் சக்தி திருக்குறளுக்குத்தான் உண்டு – தினமணி ஆசிரியர் பேச்சு (தினமணி 5.10.2015)

website_launch-1

தொல்காப்பிய நெறிப்படி திருக்குறள் – முனைவர் சோ.ந.கந்தசாமி பேச்சு (தினமணி 5.10.2015)

website_launch-1

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்