குறைத்தீர்வு மையம்

முனைவர் க. சங்கர்

குறைத்தீர்வு மைய ஒருங்கிணைப்பாளர்,
பேராசிரியர் மற்றும் புலத்தலைவர்,ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்

தொழில் மற்றும் நில அறிவியல் துறை,
தஞ்சாவூர்.

மின்னஞ்சல்: [email protected], [email protected]

கைபேசி: 7548802944

குறைகள் பதிவுப் படிவம் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்