பதிப்புக் குழு

தலைவர்

முனைவர் கோ.பாலசுப்ரமணியன்

துணை வேந்தர்

ஆட்சிக் குழு உறுப்பினர்கள்

முனைவர் சி.ராஜேந்திரன்
முனைவர் செ.சுப்பிரமணியன்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ச. முத்துக்குமார்
பதிவாளர்

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் பா.ஷீலா
கலைப் புலத்தலைவர்

முனைவர் பா.ஜெயக்குமார்
சுவடிப் புலத்தலைவர்

முனைவர் கு.சின்னப்பன்
வளர்தமிழ்ப் புலத்தலைவர்

முனைவர் இரா.காமராசு
மொழிப் புலத்தலைவர்

முனைவர் க.சங்கர்
அறிவியல்ப் புலத்தலைவர்

ஒருங்கிணைப்பாளர்

இயக்குநர்
பதிப்புத் துறை

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்