அகராதியியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் உ. பாலசுப்பிரமணியன்

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
அகராதியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் செ. த. ஜாக்குலின்

இணைப்பேராசிரியர்
அகராதியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் சி. வீரமணி

இணைப்பேராசிரியர்
அகராதியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் சி. சேமசுந்தரி

உதவிப்பேராசிரியர்
அகராதியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் மு.தமிழ்மாறன்

பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
சேலம்

முனைவர் செ.செல்வகுமார்

இணைப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை
நேசமணி நிணைவு கிருத்துவக் கல்லுாரி
மார்த்தாண்டம்

முனைவர் சுந்தரபாலு

இணைப் பேராசிரியர்
மொழியியல் துறை
பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்
கோயம்புத்துார்

முனைவர் உமாராஜ்

இணைப்பேராசிரியர்
மொழியியல் துறை
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்
மதுரை
அலைப்பேசி – 94872 23316

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்