அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித் துறை

தலைவர்

முனைவர் இரா. குறிஞ்சிவேந்தன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ஞா. பழனிவேலு

இணைப்பேராசிரியர்
அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

முனைவர் தெ. வெற்றிச்செல்வன்

உதவிப் பேராசிரியர்
அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் செந்தமிழ்ப்பாவை

பேராசிரியர் மற்றும் இயக்குநர்
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையம்
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம்
காரைக்குடி
அலைப்பேசி – 9944360775

முனைவர் உ.அலிபாவா

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தமிழாய்வுத் துறை
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
திருச்சிராப்பள்ளி
அலைப்பேசி – 9443112164

முனைவர் செல்வக்குமாரன்

இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ்த் துறை,
புனித வளனார் கல்லூரி(தன்னாட்சி)
திருச்சிராப்பள்ளி
அலைப்பேசி – 9443905326

முனைவர் பா.இரவிக்குமார்

இணைப்பேராசிரியர்
சுப்ரமண்யபாரதியார் தமிழியற்புலம்
புதுவை மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
புதுச்சேரி.
அலைப்பேசி – 9444327507

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்