அரிய கையெழுத்துச்சுவடித்துறை

தலைவர்

முனைவர் த.கண்ணன்

பேரரசிரியர் மற்றும் தலைவர்
அரிய கையெழுத்துச்சுவடித் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் டி. ஆதித்தன்

இணைப்பேராசிரியர்
அரிய கையெழுத்துச்சுவடித் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

பேராசிரியர் வி.விவேகானந்த கோபால்

பேராசிரியர்,
தமிழ் துறை திராவிட இயக்கம்,
குப்பம் ஆந்திரப் பிரதேசம்

பேராசிரியர் வெங்கடகோதம்

வரலாறு பேராசிரியர்
மத்திய பல்கலைக்கழகம்
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம்
காலடிபேட், புத்செச்சரி

முனைவர் வேல்முருகன்

இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை, மத்திய பல்கலைக்கழகம்
திருவாரூர்

முனைவர் எம்.ஆரோக்கியசாமி சேவியர்

தலைவர், வரலாற்றுத் துறை
தூய வளனார் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
திருச்சிராப்பள்ளி

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்