அரிய கையெழுத்துச்சுவடித்துறை

தலைவர்

முனைவர் த.கண்ணன்

பேரரசிரியர் மற்றும் தலைவர்
அரிய கையெழுத்துச்சுவடித் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் டி. ஆதித்தன்

இணைப்பேராசிரியர்
அரிய கையெழுத்துச்சுவடித் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ய.மணிகண்டன்

பேராசிரியர்¸ தலைவர்¸
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்¸
சென்னை-600005
கைப்பேசி எண்கள்:9840866278¸9445331667

முனைவர் அ.சதீஸ்

இணைப்பேராசிரியர்¸
தமிழ் இலக்கியம் மற்றம் சுவடியியல் புலம்¸
உலகத்தமிழாராய்சி நிறுவனம்¸
சென்னை
கைப்பேசி எண்கள்: 9445876240

முனைவர் தமிழவேள்

இணைப்பேராசிரியர்,தலைவர்,
ஏ.வி.சி. கல்லூரி¸
மன்னன்பந்தல்¸
மயிலாடுதுறை – 609 305
கைப்பேசி : 9965533832

முனைவர் இளமதி ஜானகிராமன்

பேராசிரியர்¸
தமிழ்த்துறை¸
புதுவைப் பல்கலைக்கழகம்¸
பாண்டிச்சேரி – 601 014
கைப்பேசி : 9500353867

சிறப்பு அழைப்பாளர்

முனைவர் மோ.கோ.கோவைமணி

இணைப்பேராசிரியர்¸ தலைவர்¸
ஓலைச்சுவடித்துறை¸
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்¸
தஞ்சாவூர் – 613010
கைப்பேசி : 9442628922

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்