அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை

தலைவர்

முனைவர் சி.தியாகராசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர அர. கமல தியாகராஜன்

இணைப்பேராசிரியர்
அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

முனைவர் த. தெய்வீகன்,

இணைப்பேராசிரியர்
அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

முனைவர் இரா. இந்து,

இணைப் பேராசிரியர்
அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் எஸ். ஈஸ்வரன்

துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறை
தேசியக் கல்லூரி, திண்டுக்கல் சாலை
திருச்சி – 620 001

முனைவர் கோ. வீரமணி

துறைத்தலைவர், தமிழியல் துறை
உருமு தனலட்சுமி கல்லூரி,
காட்டூர், திருச்சி – 620 019.

முனைவர் க. துரையரசன்

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லூரி
கும்பகோணம் – 612 002.

முனைவர் க. அன்பழகன்

இணைப்பேராசிரியர் / தமிழ்த்துறை
தொலைநிலைக்கல்வி இயக்ககம்
அண்ணாமலை நகர் – 608 002.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்