இந்தியமொழிகள் பள்ளி மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி

தலைவர்

முனைவர் ச. கவிதா

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் இரா. வெங்கடேசன்,

இணைப்பேராசிரியர்
இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் சி. சாவித்ரி,

உதவிப்பேராசிரியர்
இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் எம். சம்பத்குமார்

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தெலுங்குத் துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
மெரினா வளாகம், சென்னை – 600 005

முனைவர் பி.எம். கிரிஷ்

இணைப்பேராசிரியர்
மலையாளத் துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
மெரினா வளாகம், சென்னை – 600 005

முனைவர் தமிழ்செல்வி

இணைப்பேராசிரியர்
கன்னடத் துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
மெரினா வளாகம், சென்னை – 600 005

முனைவர்.L.ராம மூர்த்தி

ரீடர்-கம் ஆராய்ச்சி அதிகாரி சிஐஐஎல்,
மனசாகங்கொத்தி மைசூர் 570 006.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்