இலக்கியத்துறை

தலைவர்

முனைவர் பெ. இளையாப்பிள்ளை

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ஜெ. தேவி

பேராசிரியர்
இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் க. திலகவதி

இணைப்பேராசிரியர்
இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் அ. இரவிச்சந்திரன்

உதவிப்பேராசிரியர், இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

முனைவர் ஆர். தனலட்சுமி

உதவிப்பேராசிரியர், இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் சு. பாலசுப்பிரமணியன்

பேராசிரியர், தலைவர், தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப்புலம்
தமிழ்நாடு திறந்த நிலைப் பல்கலைக்கழகம்
சைதாப்பேட்டை, சென்னை – 600 015.

முனைவர் ப. வேல்முருகன்

இணைப்பேராசிரியர், தலைவர், தமிழ்த்துறை
திருவாரூர் மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
திருவாரூர் – 610 005.

முனைவர் D. விஜயலெட்சுமி

தலைவர், தமிழ்த் துறை
கேரளா பல்கலைக்கழகம்,
கரியவட்டம் – 695 581
கேரளா

முனைவர் ப. பத்மநாபப்பிள்ளை

துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறை
காந்திகிராமியப் பல்கலைக்கழகம்
காந்திகிராமம், திண்டுக்கல்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்