இலக்கியத்துறை

தலைவர்

முனைவர் பெ. இளையாப்பிள்ளை

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ஜெ. தேவி

பேராசிரியர்
இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் க. திலகவதி

இணைப்பேராசிரியர்
இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் அ. இரவிச்சந்திரன்

உதவிப்பேராசிரியர், இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

முனைவர் ஆர். தனலட்சுமி

உதவிப்பேராசிரியர், இலக்கியத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் இராஜரத்தினம்

பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்
காந்திகிராமம்
அலைப்பேசி-9500352554

முனைவர் சு. பாலசுப்பிரமணியன்

பேராசிரியர், தலைவர், தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப்புலம்
தமிழ்நாடு திறந்த நிலைப் பல்கலைக்கழகம்
சைதாப்பேட்டை, சென்னை – 600 015.

முனைவர் உ.அலிபாபா

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தமிழ்த்துறை
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
திருச்சிராப்பள்ளி-24
அலைப்பேசி – 9443112164

முனைவர் மு.பாலசுப்பிரமணியன்

பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
சிதம்பரம்
அலைப்பேசி – 9488013050

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்