ஓலைச்சுவடித்துறை

தலைவர்

முனைவர் மோ.கோ. கோவைமணி,

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,
ஓலைச்சுவடித்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் த. கலாஸ்ரீதர்,

உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
ஓலைச்சுவடித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ய.மணிகண்டன்

பேராசிரியர்,
தமிழ் மொழித்துறை,
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்,
மெரினா வளாகம்,
சென்னை – 600005.

முனைவர் அ.சதீஷ்

இணைப்பேராசிரியர்,
தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சுவடியியல் புலம்,
உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவணம்,
தரமணி,
சென்னை – 600113.

முனைவர் உத்திராடம் காப்பாட்சியர்(பொ)

டாக்டர் உ.வே.ச. நுால்நிலையம்,
2, அருண்டேல் கடற்கரைச் சாலை,
பெசன்ட் நகர்,
சென்னை.
கைப்பேசி – 98407 13766.

முனைவர் அ.சதிஷ்

இணைப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை,
சுவடியியல் புலம்,
உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவணம்,
தரமணி,
சென்னை – 600113.

சிறப்பு அழைப்பாளர்

முனைவர் சு. இராசவேலு,

பேராசிரியர்(ஓய்வு),
புலத்தலைவர்,
சுவடிப்புலம்,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்