ஓலைச்சுவடித்துறை

தலைவர்

முனைவர் மோ.கோ. கோவைமணி,

இணைப்பேராசிரியர்
ஓலைச்சுவடித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் த. கலாஸ்ரீதர்,

உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
ஓலைச்சுவடித்துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் திருமதி கா. சத்தியபாமா,

தமிழ் இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் (ஓய்வு),
மனை எண்: 6, கார்முகில் நகர்,
லெட்சுமிபுரம் காலனி,
மானோஜிப்பட்டி ரோடு, தஞ்சாவூர் – 613 004.

தமிழ்ப்புலவர் மணி. மாறன்

சரஸ்வதிமகால் நூலகம்,
தஞ்சாவூர்.

முனைவர் உத்திராடம்

காப்பாட்சியர் (பொ.),
டாக்¢டர் உ.வே.சா. நூல்நிலையம்,
2, அருண்டேல் கடற்கரைச் சாலை,
பெசன்ட் நகர், சென்¢னை.

முனைவர் அ. சதிஷ், இணைப்பேராசிரியர்,

தமிழ்த் துறை, சுவடிப்புலம்,
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , சென்னை.

சிறப்பு அழைப்பாளர்

முனைவர் சு. இராசவேலு,

பேராசிரியர்,
புலத்தலைவர், சுவடிப்புலம்,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்