கணிப்பொறி அறிவியல் துறை

தலைவர்

திரு. ச. பாஸ்கரன்

இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தலைவர்
கணிப்பொறி அறிவியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்.

அலுவல் வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் கா. இரவிக்குமார்

உதவிப் பேராசிரியர்,
கணிப்பொறி அறிவியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்.

திரு. அ. செந்தில்குமார்

உதவிப் பேராசிரியர்,
கணிப்பொறி¤ அறிவியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்.

முனைவர் ஏ. பி. கார்த்திக் ஆனந்த் பாபு

உதவிப் பேராசிரியர்,
கணிப்பொறி¤ அறிவியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்.

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் வீ. பழநிசாமி

துறைத் தலைவர்,
கணிப்பொறி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறை,
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி.

முனைவர் என். புவியரசன்

இணைப் பேராசிரியர்,
கணிப்பொறி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறை,
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்,
அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம்.

முனைவர் ஜெயராஜ்

இணைப்பேராசிரியர்,
கணிப்பொறி அறிவியல் துறை,
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி.

முனைவர் இரவி

இணைப்பேராசிரியர்,
கணிப்பொறி அறிவியல் துறை,
ஜமால் முகமது கல்லூரி, திருச்சி

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்