கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் கு. சின்னப்பன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் சா. இரவிவர்மன்

இணைப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

முனைவர் இரா. ஆனந்த் அரசு

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

திரு க.சுந்தரம்,

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

முனைவர் இரா. முத்தையன்

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

முனைவர் ரெ. பெரியசாமி

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

முனைவர் ப. சட்டநாதன்

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

முனைவர் பி.தீபா

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் எம்.ஏ.சரவணன்

முதல்வர்
வெக்காளியம்மன் கல்வியியல் கல்லுாரி
சுப்ரமணியன் காம்ப்ளக்ஸ்
கண்டோண்மென்ட்
திருச்சிராப்பள்ளி – 620001
அலைப்பேசி – 99426 96345
மின்னஞ்சல் – saro.ma345@gmail.com

முனைவர் சி.ஷெரின் வினோகா சினேகலதா

உதவிப்பேராசிரியர்
மெஸ்டன் கல்வியியல் கல்லுாரி
ராயப்பேட்டை
சென்னை – 600014
அலைப்பேசி – 9445184235
மின்னஞ்சல் – sherinesneha@yahoo.in

முனைவர் பி.சீனிவாசன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
நீலக்குடி
திருவாரூர் – 610005
அலைப்பேசி – 94434 60093
மின்னஞ்சல் – srinivasanp@cutn.ac.in

முனைவர் ஜி.தமிழ்வாணன்

இணைப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் துறை
பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம்
வல்லம்
தஞ்சாவூர்-613005
அலைப்பேசி – 9865591918
மின்னஞ்சல் – mgthamilvanan@gmail.com

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்