கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் கு. சின்னப்பன்,

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் சா. இரவிவர்மன்,

இணைப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் இரா. ஆனந்த் அரசு,

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் இரா. முத்தையன்,

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் ப. சீனிவாசன்,

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் ரெ. பெரியசாமி,

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் ப. சட்டநாதன்,

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் பி.தீபா,

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் மற்றும் மேலாண்மையியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் எஸ். ரசூல் மொகைதீன்

இணைப்பேராசிரியர்
வ.உ.சி. கல்வியியல் கல்லூரி
தூத்துக்குடி – 628 008

முனைவர் டி. வினோத்குமார்

உதவிப்பேராசிரியர்,கல்வியியல் பள்ளி
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம்
கிண்டி, சென்னை – 600 625

முனைவர் எல். ஜார்ஜ் ஸ்டீபன்

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வி அறிவியல் துறை
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம்
காரப்பாக்கம், சென்னை- 600 097

முனைவர் எம். பாலமுருகன்

இணைப்பேராசிரியர்
கல்வியியல் துறை
புதுச்சேரி மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
ஆர்.வி. நகர், காலாப்பேட்டை
புதுச்சேரி – 605 014

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்