கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் பா. ஜெயக்குமார்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் ஆ. துளசேந்திரன்

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞசாவூர்

முனைவர் மா. பவானி

உதவிப்பேராசிரியர்
கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞசாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் பி.ராஜன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வரலாற்றுத் துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலை நகர்
சிதம்பரம் – 608002
செல்பேசி:9942990522

முனைவர் ப.தெ. பாலாஜி

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
பண்டைய வரலாறு மற்றும் தொல்லியல் துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை – 600 005.

முனைவர் ஆர். சாந்தகுமார்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வரலாற்றுத்துறை
மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழகம்
மதுரை – 625 021.

முனைவர் கி. இரா. சங்கரன்

இணைப்பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை
ஏவிசி கல்லூரி, மன்னம்பந்தல்
மயிலாடுதுறை – 690 305.

முனைவர் டி. அசோகன்

உதவிப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வரலாற்றுத்துறை
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
திருச்சிராப்பள்ளி – 620 024.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்