சமூக அறிவியல் துறை

முனைவர் எஸ். சங்கீதா,

இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
சமூக அறிவியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் எம். அறிவானந்தன்,

உதவிப்பேராசிரியர்
சமூக அறிவியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் இளங்கோ

பேராசிரியர், சமூகப்பணித் துறை
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
காஜாமலை வளாகம், திருச்சி-23

முனைவர் லவ்லீனா

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
சமூகப்பணியியல் துறை
பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் -46

முனைவர் திருமதி ஹில்டாதேவி

பேராசிரியர், சமூகவியல் துறை
அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகம்
கொடைக்கானல்

முனைவர் குருசாமி

பேராசிரியர், சமூகவியல் துறை
காந்தி கிராமப் பல்கலைக்கழகம்
காந்தி கிராமம், திண்டுக்கல் மாவட்டம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்