சித்த மருத்துவத் துறை

தலைவர்

மருத்துவர் முனைவர் பெ. பாரதஜோதி

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
சித்தமருத்துவத்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ஜே. அன்பு ஜெப சுனில்சன்

இணைப்பேராசிரியர்,
சித்தமருத்துவத்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

மருத்துவர் து.மாண்டெலா

உதவிப்பேராசிரியர்,
சித்தமருத்துவத்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

மருத்துவர் முனைவர் பழ.பாலசுப்ரமணியன்

உதவிப்பேராசிரியர்,
சித்தமருத்துவத்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

மருத்துவர் முனைவர் மு.கிருஷ்ணவேணி

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
முதுகலை குணபாடம்,
அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரி,
அரும்பாக்கம்,
சென்னை – 108.
கைப்பேசி எண்:9444043897

மருத்துவர் முனைவர் மு.இரவிச்சந்திரன்

இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
உடற்கூறு இயல் துறை,
அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரி,
அரும்பாக்கம்,
சென்னை – 108.
கைப்பேசி எண்:9443175865

மருத்துவர் செ.சுல்பின் நிஹார்

இணைப் பேராசிரியர்,
குணபாடம் துறை,
அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரி,
பாளையங்கோட்டை-2
கைப்பேசி எண்:919487861785

முனைவர் த. வெற்றிச்செல்வன்

முதல்வர், மருந்தியல் கல்லூரி,
மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடம்,
மேல்மருவத்தூர்.
கைப்பேசி எண்:9443010858

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்