சித்த மருத்துவத் துறை

தலைவர்

முனைவர் பெ. பாரதஜோதி,

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
சித்தமருத்துவத்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் ஜே. அன்பு ஜெப சுனில்சன்,

இணைப்பேராசிரியர
சித்தமருத்துவத்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் து. மான்டலா,

உதவிப்பேராசிரியர
சித்தமருத்துவத்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

முனைவர் பி.எல். பாலசுப்ரமணியன்,

உதவிப்பேராசிரியர
சித்தமருத்துவத்துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் மரு. கிருஷ்ணவேணி,

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
முதுகலை மருத்துவத்துறை, அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரி,
பாளையங்கோட்டை.

முனைவர் மரு. M. இரவிச்சந்திரன்,

இணைப் பேராசிரியர், உடல்கூறு இயல் துறை,
சித்த மருத்துவக் கல்லூரி, அரும்பாக்கம்,
சென்னை – 108.

முனைவர் த. வெற்றிச்செல்வன்,

முதல்வர், மருந்தியல் கல்லூரி,
மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடம்,
மேல்மருவத்தூர்.

முனைவர் T. மலர்விழி,

துறைத்தலைவர்,
உயிர் வேதியியல் துறை, மன்னர் சரபோஜி அரசு கல்லூரி ,
தஞ்சாவூர்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்