சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் கு.க.கவிதா

உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்¸
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை¸
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் டி. ராகேஷ் சர்மா

உதவிப் பேராசிரியர்¸
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மூலிகை அறிவியல் துறை¸
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்¸
தஞ்சாவூர்

உறுப்பினர்கள்

முனைவர். ஆர்.பாபு ராஜேந்திரன்,

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்¸
சுற்றுச்சூழல் உயிர் தொழில்நுட்பவியல் துறை¸
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் பள்ளி¸
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்¸
திருச்சி-620024.

முனைவர்.கே.முருகேசன்,

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்¸
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துறை,
பெரியார் பல்கலைக்கழகம்¸
பெரியார் பல்கலை நகர்¸
சேலம்-636011.

முனைவர் எம்.ராஜ்குமார்¸

பேராசிரியர்¸
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துறை,
பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்¸
கோயம்புத்தூர்-641046.

முனைவர்.ஜி.அண்ணாதுரை¸

பேராசிரியர்,
ஸ்ரீ பரமகல்யாணி சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் மையம்¸
மணோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம்¸
ஆழ்வார்குறிச்சி¸
திருநெல்வேலி-627012.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்