தொல்லறிவியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் ந. நாகராஜன்

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தொல்லறிவியல் துறை

அலுவல் வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் இரா. சீனிவாசன்

உதவிப் பேராசிரியர்
தொல்லறிவியல் துறை

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் அ லட்சுமி பிரபா

பேராசிரியர், தாவிரவியல்,
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்

முனைவர் சீ. தங்கப்பாண்டி

இணைப்பேராசிரியர், கணிதம்,
மதுரை கல்லூரி
மதுரை

முனைவர் அ நாகூர்கனி

இணைப்பேராசிரியர், கணிதம்,
ஜமால் முஹமதுக் கல்லூரி
திருச்சி

முனைவர் ரா. சித்திரவேல்

உதவிப் பேராசிரியர், வேதியியல்,
மன்னர் சரபோஜி அரசு கல்லூரி
தஞ்சாவூர்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்