தொழில் மற்றும் நிலஅறிவியல்துறை

தலைவர்

முனைவர்.ரெ.நீலகண்டன்,

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தொழில் மற்றும் நிலஅறிவியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்¸
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் க. சங்கர்,

பேராசிரியர்,
தொழில் மற்றும் நிலஅறிவியல் துறை¸
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்¸
தஞ்சாவூர்

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ஆர்.ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி¸

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்¸
பயன்பாட்டுப் புவியியல் துறை¸
புவி மற்றும் வளிமண்டல அறிவியல் பள்ளி¸
சென்னை பல்கலைக்கழகம்¸
சென்னை.

முனைவர் ஆர்.எஸ்.குமார்

பேராசிரியர்¸
புவி அறிவியல் துறை¸
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்¸
சிதம்பரம்.

முனைவர் ஆர்.வெங்கடாசலபதி,

பேராசிரியர்¸
புவியியல் துறை¸
பெரியார் பல்கலைக்கழகம்¸
சேலம்.

முனைவர் டி.ரமேஷ்¸

இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்¸
ரிமோட் சென்சிங் மையம்¸
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்¸
திருச்சி.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்