நாடகத்துறை

தலைவர்

முனைவர் பெ. கோவிந்தசாமி

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
நாடகத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் சி. கார்த்திகேயன்

உதவிப் பேராசிரியர்
தமிழ்நாடு திறந்த நிலைப் பல்கலைக்கழகம்
577, அண்ணாசாலை,
சைதாப்பேட்டை
சென்னை – 600 015

முனைவர் கோ. பழனி

இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ் இலக்கியத்துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
மெரினா வளாகம்
சென்னை – 600 005

முனைவர் எம். சுப்பையா

உதவிப் பேராசிரியர்
நிகழ்கலைத் துறை
புதுச்சேரி மையம் பல்கலைக்கழகம்
காலாபேட், புதுச்சேரி

முனைவர் பா. மதிவாணன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைகர்
நிகழ்கலைத் துறை
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
திருச்சிராப்பள்ளி – 24

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்