நாட்டுப்புறவியல்துறை

தலைவர்

முனைவர் இரா. காமராசு

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்,
நாட்டுப்புறவியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ஆ. சண்முகம்பிள்ளை

இணைப்பேராசிரியர்,
நாட்டுப்புறவியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

முனைவர் நா. மாலதி

உதவிப் பேராசிரியர்
நாட்டுப்புறவியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

முனைவர் சீ. இளையராஜா

உதவிப் பேராசிரியர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ஆ.செல்லபெருமாள்

பேராசிரியர் – தலைவர்
மானிடவியல் துறை
புதுவைப் பல்கலைக்கழகம்¸
காலாப்பேட்டை¸
புதுச்சேரி – 605014
செல்:94439 69590

முனைவர் ஜே.ஜோசப் அந்தோணிராஜ்

தலைவர் – நாட்டார் வழக்காற்றியல் துறை
தூய சவேரியர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
பாளையங்கோட்டை¸
திருநெல்வேலி-627002
செல் – 9486128857

முனைவர் ஓ.முத்தையா

பேராசிரியர் – தமிழ்த்துறை
காந்தி கிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்¸
காந்தி கிராமம்¸
திண்டுக்கல் – 624302
செல் – 9442115980

முனைவர் ச.இரவி

பேராசிரியர்¸
பூ.சா.கோ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி¸
பீளமேடு¸
கோயம்புத்தூர்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்