நாட்டுப்புறவியல்துறை

தலைவர்

முனைவர் இரா. காமராசு

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
நாட்டுப்புறவியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ஆ. சண்முகம்பிள்ளை

இணைப்பேராசிரியர்,
நாட்டுப்புறவியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.

முனைவர் நா. மாலதி

உதவிப் பேராசிரியர்
நாட்டுப்புறவியல் துறை

முனைவர் சீ. இளையராஜா,

உதவிப் பேராசிரியர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் மு. பாண்டி

பேராசிரியர் – தமிழ்த் துறை
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம்
காரைக்குடி – 630 003

முனைவர் தே. ஞானசேகரன்

பேராசிரியர் – தமிழ்த்துறை
பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்
கோயம்புத்தூர் – 641 046

முனைவர் தி. வேலாயுதம்

இணைப் பேராசிரியர் – தமிழ்த்துறை
பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
சேலம் – 636 011

முனைவர் சு. தமிழ்வேலு

தமிழ்த் துறைத் தலைவர்,
ஏ.வி.சி. கல்லூரி
மயிலாடுதுறை.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்