கடல் சார் வரலாறு மற்றும் கடல்சார் தொல்லியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் வீ.செல்வகுமார்

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
கடல்சார் வரலாறு மற்றும் கடல்சார் தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் சுந்தரம்

பேராசிரியர்¸ வரலாற்றுத்துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
சென்னை
அலைபேசி எண்:9566080351

முனைவர் எஸ். கண்ணன்

உதவிப் பேராசிரியர்
வரலாற்றுத் துறை
ராஜா துரைசிங்கம் கல்லூரி
சிவகங்கை
அலைபேசி எண்:9486216366

முனைவர் எம். நளினி

இணைப் பேராசிரியர்
வரலாற்றுத் துறை
சீதாலெட்சுமி ராமசாமி கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி
அலைபேசி எண்:9080100282

முனைவர் கி.இரா.சங்கரன்

இணைப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத் துறை
ஏ.வி.சி.கல்லூரி, மன்னம்பந்தல்,
மயிலாடுதுறை
அலைபேசி எண்:7598343045

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்