நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் சி. வேல்முருகன்

நூலகர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்

முனைவர் தி. சிவக்குமார்

உதவி நூலகர்,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் அ. திருநாவுக்கரசு

பல்கலைக்கழக நூலகர்
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி

முனைவர் சு. சீனிவாசராகவன்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் துறை
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்பள்ளி

முனைவர் பா. சுரேஷ்

பல்கலைக்கழக நூலகர்
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை

முனைவர் ஜேசுதாஸ் மனாளன்

கல்லூரி நூலகர்
பிசப் ஈபர் கல்லூரி, திருச்சி

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்