பழங்குடிமக்கள் ஆய்வுமையம்

தலைவர்

முனைவர் எம்.ஏ. சிவராமன்,

உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
பழங்¢குடி மக்கள் ஆய்வு மையம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் எம்.ஏ. சிவராமன்

உதவிப் பேராசிரியர்,
பழங்¢குடி மக்கள் ஆய்வு மையம்,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் தே.ஞானசேகரன்

பேராசிரியர் -தமிழ்த்துறை
பாரதியார் பலகலைக்கழகம்
கோயம்புத்து£ர் 641046

முனைவர் அ.அறிவுநம்பி

பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
புதுவை மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
காலாப்பேட்டை, புதுச்சேரி 625 014

முனைவர் மு.பாண்டி

பேராசிரியா, தமிழியல் துறை
அழகப்பா பல்கலைக்கழகம்
காரைக்குடி 630 003

முனைவர் க.அன்புமணி

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
அரசினர் கலைக்கல்லு£ரி (தன்னாட்சி)
கும்பகோணம் 612 001

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்