பழங்குடிமக்கள் ஆய்வுமையம்

தலைவர்

முனைவர் எம்.ஏ. சிவராமன்,

உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
பழங்¢குடி மக்கள் ஆய்வு மையம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

எஸ்.சுமதி

துறைத்தலைவைர்¸
மானிடவியல் துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்¸
சென்னை – 5
தொலைபேசி எண்:044-25699612
செல்பேசி எண்:98408 98402

முனைவர் என்.ரமேஷ்

உதவிப்பேராசிரியர்¸
மொழியியல் துறை¸
பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்¸
கோயம்புத்தூர்-641046
கைபேசி எண்:9943929697

முனைவர் பெ.செல்வக்குமார்

துணைப்பேராசிரியர்¸
தமிழ்மொழி மற்றும் மொழியியல் புலம்¸
உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்¸
தரமணி¸
சென்னை-600112
கைபேசி எண்: 99522448862

முனைவர் ஒ.முத்தையா

முனைவர் ஒ.முத்தையா¸
பேராசிரியர்¸
தமிழியல் துறை¸
காந்தி கிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்¸
காந்தி கிராமம்¸
திண்டுக்கல்¸
கைபேசி எண்:9442115980

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்