மெய்யியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் பா. பாலச்சந்திரன்

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
மெய்யியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் கோ.ப. நல்லசிவம்

உதவிப் பேராசிரியர்,
மெய்யியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

முனைவர் பி. சுரேஷ்

உதவிப் பேராசிரியர்,
மெய்யியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

முனைவர் தி. பார்த்திபன்

உதவிப் பேராசிரியர்,
மெய்யியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.

நியமன உறுப்பினர்கள்

டாக்டர் எஸ். பாலசந்திரன்

இணை பேராசிரியர்
மெய்யியல் துறை,
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலை நகர், சிதம்பரம்

டாக்டர் ஏ. ஆண்டியபன்

பேராசிரியர் & தலைவர்
காந்தி மற்றும் வள்ளலார் ஆய்வுகள் துறை
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை

டாக்டர் எஸ். கிருஷ்ணன்

தலைவர், மெய்யியல் துறை,
விவேகானந்தா கல்லூரி
மைலாப்பூர், சென்னை

டாக்டர் குணசேகரன்

தலைமை
மெய்யியல் துறை,
தேசிய கல்லூரி, திருச்சி.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்