மொழிபெயர்ப்புத்துறை

தலைவர்

முனைவர் எஸ்.வீரலட்சுமி,

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
மொழிபெயர்ப்புத் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ப.இராஜேஷ்,

இணைப்பேராசிரியர்
மொழிபெயர்ப்புத் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் இரா.சு. முருகன்,

உதவிப்பேராசிரியர்
மொழிபெயர்ப்புத் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

முனைவர் எஸ். விஜயராஜேஸ்வரி,

உதவிப்பேராசிரியர்
மொழிபெயர்ப்புத் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் டி. முத்துகிருஷ்ணன்

இணைப்பேராசிரியர்
ஆங்கிலத்துறை
பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்
கோயம்புத்தூர் -641 046

முனைவர் ஆர். நிர்மலா

இணைப்பேராசிரியர்
ஒளவையார் அரசு பெண்கள் கல்லூரி
காரைக்கால் – 609 609.

முனைவர் இரா. விஜயராணி

இணைப்பேராசிரியர் , தமிழ் ஆய்வுத்துறை
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி
திருச்சி – 620 017.

முனைவர் ஏ.என். சுவாமிநாதன்

உதவிப்பேராசிரியர்
ஆங்கிலத் துறை
மன்னர் சரபோஜி அரசு கலைக்கல்லூரி
தஞ்சாவூர் – 613 005

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்