மொழியியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் கி.விஸ்வநாதன்

உதவிப்பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
மொழியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர

அலுவல் வழி உறுப்பினர்

முனைவர் ப.மங்கையற்கரசி

உதவிப்பேராசிரியர்
மொழியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞசாவூர்

முனைவர் எம். ரமேஷ்குமார்

உதவிப்பேராசிரியர்
மொழியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞசாவூர்

முனைவர் கே. பெருமாள்

உதவிப்பேராசிரியர்
மொழியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞசாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் வி.திருவள்ளுவன்

பேராசிரியர் – இயக்குநர்¸
மொழியியல் உயராய்வு மையம்¸
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்¸
அண்ணாமலை நகர்¸
சிதம்பரம் – 608 002.
கைபேசி எண் – 9443480649

முனைவர் பி.பெருமாள் சாமி

பேராசிரியர்¸ துணை இயக்குனர்¸ தலைவர்¸
பாரத்வானி¸ இந்திய மொழிகள் நடுவண் நிறுவனம்¸
மானசகங்கோத்திரி¸
மைசூர் – 570 006¸
கைப்பேசி எண்: 09433022664

முனைவர் கணேசன் அம்பேத்கர்

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்¸
திராவிட மொழிகள் மற்றும் கணினி மொழியியல் துறை¸
திராவிடப் பல்கலைக்கழகம்¸
குப்பம் – 517 426
சித்தூர் மாவட்டம்¸ ஆந்திரா
கைப்பேசி எண் – 9490736166

முனைவர் எஸ்.அருள்மொழி

உதவிப்பேராசிரியர்¸
பயனாக்க மொழியியல் மற்றம் மொழிபெயர்ப்பு மையம்¸
ஹைத்ராபாத் பல்கலைக்கழகம்¸
ஹைத்ராபாத் – 500 046
கைப்பேசி எண்: 9490785075

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்