பொருள் வாங்கும் குழு

தலைவர்

முனைவர் செ.சுப்பிரமணியன்
புலத்தலைவர், வளர் தமிழ்ப் புலம்

ஒருங்கிணைப்பாளர்

முனைவர் ச. முத்துக்குமார்
பதிவாளர்

உறுப்பினர்கள்

முனைவர் இரா. முரளிதரன்
நிதியலுவலர் (பொ)

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்