கோவிட் 19 – விதிமுறைகள்

கொரோனா வருமுன் தடுப்போம்

COVID 19 – Siddha Precaution Measures

அரசு அறிவிப்புகள்

COVID-19-Pamphlet-Tamil-final_001

பல்கலைக்கழக மானியக்குழுவின் சுற்றறிக்கைகள்

 

சுற்றறிக்கை – 1 Mental Health and Well-Being of the Students

சுற்றறிக்கை – 2 ” ஆரோக்யா கைப்பேசி செயலி – கோவிட் 19ன் தொடர்பாக வி ழிப்புணர்வு மற்றும் செயலி உருவாக்கம்”

சுற்றறிக்கை – 3 ”யுஜிசி தலைவர் அவர்களின் உரையாடல் மற்றும் அதன் இணையப் பக்கங்கள் – தொடர்பாக”

சுற்றறிக்கை – 4 – ”பல்கலைக்கழக மானியக்குழுவின் கடிதம் -தேர்வுகள் மற்றும் கல்விநிலை அட்டவணை – கோவிட் 2019 ஊரடங்கு நிகழ்வு – தொடர்பாக”

சுற்றறிக்கை – 5 -  ”பல்கலைக்கழக மானியக்குழுவின் கடிதம் – கோவிட் 2019 ஊரடங்கு நிகழ்வு – குறைத்தீர்வு மையம் அமர்வு நிர்வகித்தல் – தொடர்பாக”

இணையவழிப் பணிப்பட்டறைகள்

அண்ணா பல்கலைக்கழக இணையவழி ஹேக்கத்தான் பணிப்பட்டறை