தொலைநிலைக் கல்வி

IMG_7433_copy1

முனைவர் இரா. சீனிவாசன்

கூடுதல் தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)

விண்ணப்ப படிவங்கள்

தொடர்புக்கு

கூடுதல் தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்
தொலைநிலைக் கல்வி தேர்வுப் பிரிவு
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்-613010.

மேலும் விவரங்களுக்கு

தொலைபேசி: +91 4362 227845
மின்னஞ்சல்: coetamiluniversity@gmail.com
காண்க: www.tamiluniversitydde.in

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்