முறைசார் கல்வி

photo pp kannan
முனைவர் த.கண்ணன்

தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)

விண்ணப்பங்கள்

தொடர்புக்கு

தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்-613010.
அலுவலக தொலைபேசி: +91 4362 227151
மின்னஞ்சல்: [email protected]

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்