தொடர்புக்கு

Dr.Thiyagarajan_Director_TamilVazarMaiyam

முனைவர் சி. தியாகராசன்

இயக்குநர்(பொ)
தமிழ் வளர் மையம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர் – 613010

மின்னஞ்சல்:[email protected]

கைபேசி: 9443622933

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்