தொடர்பு

முனைவர்.பெ.கோவிந்தசாமி

இயக்குநர்(பொ)
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்-613010
அலைப்பேசி:9944690116
தொலைபேசி : +91 4362 226518
மின்னஞ்சல் : [email protected]
[email protected]

மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் இதர விவரங்கள் விரைவில் பதிவேற்றம் செய்யப்பெறும்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்