தொடர்பு

தொடர்புக்கு:

நல்கைப் பிரிவு

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்-613010
தொலைபேசி : +91 4362 226518
மின்னஞ்சல் : tamilpanpattumaiyam@gmail.com
tamilnadugrant@gmail.com

மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் இதர விவரங்கள் விரைவில் பதிவேற்றம் செய்யப்பெறும்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்