தொடர்பு

ProfGovindasamyphoto_DramaDept_18092019

முனைவர் பெ.கோவிந்தசாமி

இயக்குநர்(பொ)
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்-613010

மின்அஞ்சல் முகவரி: [email protected]

அலைபேசி எண்: 9944690116

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்