முனைவர் பட்ட வாய்மொழித் தேர்வு அட்டவணை & இணையத் தொடர்புகள்

நாள் மற்றும் நேரம் /
Date and Time
பதிவு எண் /
Register No
ஆய்வாளர் /
Research Scholar
ஆய்வு நெறியாளர் /
Research Supervisor
துறை /
Department
ஆய்வுத் தலைப்பு / Thesis Title
ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வைக்கு / Synopsis Reference
ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வையிட்டோர் பதிவுப் படிவம் /
Synopsis Registration Form
இணைவதற்கு / Join
06.10.2021 / 11.00AM W11508/ 2015 /ஏப்ரல் /முழு நேரம் ரீட்டாமா பற்றிமாகரன் முனைவர் கு. சிதம்பரம் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் இங்கிலாந்தில் தமிழ்மொழி – இலக்கிய வளர்ச்சி : மதிப்பீட்டாய்வு
ஆய்வுச் சுருக்கம் / View Synopsis
ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வையிட்டோர் பதிவுப் படிவம் / Synopsis Registration Form
Meeting link:https://deptofcs.webex.com/deptofcs/j.php?MTID=m7df320e98e64cf548dd941c6f64a8950

Meeting number: 2517 593 2295
Password:W11508
30.9.2021 / 11.00 AM 2491/2014/சூலை/முழுநேரம் பொ.சந்திரசேகரம் முனைவர் கோ.ப. நல்லசிவம் மெய்யியல் இலங்கையில் சிவாகம மரபின் தாக்கமும் செல்வாக்கும்
ஆய்வுச் சுருக்கம் / View Synopsis
ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வையிட்டோர் பதிவுப் படிவம் / Synopsis Registration Form
Meeting link:https://deptofcs.webex.com/deptofcs/j.php?MTID=m5a3982271d8ce955710c778e0bc16bfb

Meeting number: 2513 185 8449
Password:2491
13.09.2021 / 11.30 AM W11421 / 2014/ சனவரி/முழுநேரம் ச. சரவணன் முனைவர் கோ. விசயராகவன் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் சங்ககால மகளிர் மானுடவியல் நோக்கும் மீள்பார்வையும்
ஆய்வுச் சுருக்கம் / View Synopsis
ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வையிட்டோர் பதிவுப் படிவம் / Synopsis Registration Form
Meeting link:https://deptofcs.webex.com/deptofcs/j.php?MTID=m6b7c4b0fe024e0e4f47a3717d23db92b

Meeting number: 2521 980 6222
Password:W11421
1.09.2021 / 02.30 PM 2442 /2016 /ஏப்ரல் /முழு நேரம் சீ. தீபா முனைவர் சி. சுந்தரேசன் நாட்டுப்புறவியல் மாமனிதர் இராசாளியாரின் தமிழ்ப்பணி
ஆய்வுச் சுருக்கம் / View Synopsis
ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வையிட்டோர் பதிவுப் படிவம் / Synopsis Registration Form
Meeting link:https://deptofcs.webex.com/deptofcs/j.php?MTID=me67189e9142b705519693fce450f7f8c

Meeting number:170 819 2008
Password:2442