முனைவர் பட்ட வாய்மொழித் தேர்வு அட்டவணை & இணையத் தொடர்புகள்

 

நாள் மற்றும் நேரம் /
Date and Time
பதிவு எண் /
Register No
ஆய்வாளர் /
Research Scholar
ஆய்வு நெறியாளர் /
Research Supervisor
துறை /
Department
ஆய்வுத் தலைப்பு / Thesis Title
ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வைக்கு / Synopsis Reference
ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வையிட்டோர் பதிவுப் படிவம் /
Synopsis Registration Form
இணைவதற்கு / Join
06.8.2021 / 11.00 AM P11404 / 2014 /அக்டோபர் /முழு நேரம் சௌமியா தேவஸியா முனைவர் V. பிரகதி புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் Educational Status of Mannan Tribes in Idukki District, Kerala : in Anthropological Perspectiveஆய்வுச் சுருக்கம் / View Synopsis ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வையிட்டோர் பதிவுப் படிவம் / Synopsis Registration Form
Meeting link:https://deptofcs.webex.com/deptofcs/j.php?MTID=m7fcfd74bad9be22af4d419980f4fb777

Meeting number: 170 468 9508
Password: P11404
30.7.2021 / 11.00 AM 2056 /2012/சனவரி / பகுதி நேரம் ச. பஞ்சவர்ணம் முனைவர் பெ. கோவிந்தசாமி நாடகம் நவீன தமிழ் நாடகங்களில் பெண் பாத்திரங்கள் ஆய்வுச் சுருக்கம் / View Synopsis ஆய்வுச் சுருக்கம் பார்வையிட்டோர் பதிவுப் படிவம் / Synopsis Registration Form
Meeting link:https://deptofcs.webex.com/deptofcs/j.php?MTID=me4f3c4f2b479decb04f7ae26cf76be37

Meeting number: 170 396 6294
Password: 2650பாடுபெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென்
வாடுதோட் பூசல் உரைத்து.
[அதிகாரம்(124):உறுப்புநலனழிதல்]குறள்:1237

மு.வ உரை: நெஞ்சே! கொடியவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற காதலர்க்கு என் மெலிந்த தோள்களின் ஆரவாரத்தை உரைத்து, அந்த உதவியால் பெருமை அடைவாயோ?.

தொடர்பு கொள்

  • தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் – 613010
    தமிழ்நாடு, இந்தியா.
  • +91 4362 226720
  • [email protected]

Students Circulars, Viva-voice Exam Intimations