வரைபடம்

campus-map

தமிழ் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் ‘த’ ‘மி’ ‘ழ்’ ‘நா”டு’ என்ற எழுத்துக்கள் வடிவில் உள்ள கட்டிடங்கள்

scan0003-2-copy

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்