கணிப்பொறி வழி அனைத்துலகத் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் அட்டவணை தொகுதி – 2(தமிழ்)

(6020-11,183)
தொகுப்பாசிரியர்கள்: திரு. கா.செ. செல்லமுத்து
திரு த. பத்மநாபன், புலவர் ப.வெ. நாகராசன்
வெளியீட்டு எண்: 123-2, 1991, ISBN: 81-7090-152-9
கிரவுன்1/4, பக்கம் 448, உரூ. 80.00, முதற்பதிப்பு
அரை காலிகோ

இவ்விரண்டாம் தொகுதியில் 6020 முதல் 11,183 வரையில் உள்ள நூல்களுக்கான செய்திகள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்