கணிப்பொறி வழி அனைத்துலகத் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் அட்டவணை தொகுதி – 4(தமிழ்)

(16,405-21,973)
தொகுப்பாசிரியர்கள்: திரு. கா.செ. செல்லமுத்து
திரு த. பத்மநாபன், புலவர் ப.வெ. நாகராசன்
வெளியீட்டு எண்: 123-4, 1991, ISBN: 81-7090-154-5
கிரவுன்1/4, பக்கம் 475, உரூ. 80.00, முதற்பதிப்பு
அரை காலிகோ

இந்த நான்காம் தொகுதியில் 16,405 முதல் 21,973 வரையில் உள்ள நூல்களுக்கான செய்திகள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்