கணிப்பொறி வழி அனைத்துலகத் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் அட்டவணை தொகுதி – 1(ஆங்கிலம்)

தொகுக்கப்பட்டவர்: K.C.Chellamuthu, T.Padmanaban, P.V.Nagarajan
வெளியீட்டு எண்: 122-1, 1991, ISBN: 81-7090-146-4
கிரவுன்1/4, பக்கம் 1-510, உரூ. 80.00, முதற்பதிப்பு
அரை காலிகோ

காண்க: வெளியீட்டு எண்:123 -1

இம்முதல் தொகுதியில் 1 முதல் 6019 வரையான நூல்களுக்கான செய்திகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்