கணிப்பொறி வழி அனைத்துலகத் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் அட்டவணை தொகுதி – 4(ஆங்கிலம்)

தொகுக்கப்பட்டவர்: K.C. Chellamuthu, T.Padmanaban, P.V.Nagarajan
வெளியீட்டு எண்: 122-4, 1991, ISBN: 81-7090-148-8
கிரவுன்1/4, பக்கம் 1387-1858, உரூ. 80.00, முதற்பதிப்பு
அரை காலிகோ

காண்க: வெளியீட்டு எண்: 123-4

இந்நான்காம் தொகுதியில் 16,405 முதல் 21,973 வரையிலுள்ள நூல்களுக்கான செய்திகள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்