பழங்காலத்தில் தமிழ் மொழி காலமுறை மற்றும் பாரம்பரிய தமிழ் இலக்கியம்

DR. S. Gurumurthy
வெளியீட்டு எண்: 373, 2010, ISBN:978-81-7090-416-8
டெம்மி1/8, பக்கம் 76, உரூ. 50.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

தொல்பொருள்கள், இலக்கியங்கள் மூலம் அறியலாகும் சங்க இலக்கியங்களின் காலத்தை ஆராய்வதை நோக்கமாகாக் கொண்டு எழுதப் பெற்ற ஆங்கில நூல்.
தமிழ்மொழி மற்றும் சங்க இலக்கியங்களின் காலம் பற்றி ஆராய்வோர்க்குத் துணை நூலாகும்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்