சேர்க்கை

முதுநிலை

2020-2021 விண்ணப்பம் மற்றும் சேர்க்கை விவரக்கையேடு

2020-21 விண்ணப்பப் படிவம்

இணையவழி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கும் வழிமுறைகள்

 

இளங்கல்வியியல் மற்றும் கல்வியியல் நிறைஞர்

 

2020-2021 இளங்கல்வியியல் மற்றும் கல்வியியல் நிறைஞர் பொது விண்ணப்பங்கள்

2020-2021 இளங்கல்வியியல் மற்றும் கல்வியியல் நிறைஞர் சேர்க்கை விவரக்கையேடு

 

முனைவர் பட்டப் படிப்புகள்

  தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்டப் படிப்புகளுக்கான நுழைவுத்தேர்வு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் 7 அக்டோபர் 2020 ஆகும். மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட இணைப்புகளை சொடுக்கவும் (Click on the Link)

1. நுழைவுத் தேர்வு(TURCET) அறிவிப்பு – 2020

2. முனைவர் பட்ட நுழைவுத்தேர்வுக் கையேடு – (2020)

3. முனைவர் பட்டப் படிப்புகளுக்கான பாடங்களும் ஒழிவிடங்களும்

4. நுழைவுத் தேர்வுக்கான இணையவழி விண்ணப்பம்

5. முனைவர் பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் – விரைவில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்

6. நுழைவுத் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் – விரைவில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்

7.நுழைவுத் தேர்வு மொழி

8.முனைவர் பட்ட நுழைவுத் தேர்வு – திருத்தம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்