முனைவர் பட்டப் படிப்புகள்

 

”தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்கான முனைவர் பட்டச் சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு(TURCET) 28.02.2021 காலை 11.00 முதல் 01.00 மணி வரை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் மற்றும் உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை ஆகிய மையங்களில் நடைபெறும்”

 

1. நுழைவுத் தேர்வு(TURCET) அறிவிப்பு – 2020

2. முனைவர் பட்ட நுழைவுத்தேர்வுக் கையேடு – (2020)

3. முனைவர் பட்டப் படிப்புகளுக்கான பாடங்களும் ஒழிவிடங்களும்

4. நுழைவுத் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம்

5.நுழைவுத் தேர்வு மொழி

6.முனைவர் பட்ட நுழைவுத் தேர்வு – திருத்தம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்