முனைவர் பட்டப் படிப்புகள்

 

”தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்கான முனைவர் பட்டச் சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு(TURCET) 28.02.2021 காலை 11.00 முதல் 01.00 மணி வரை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் மற்றும் உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவனம்,சென்னை ஆகிய மையங்களில் நடைபெறும்”

 

1.முனைவர்ப் பட்ட நுழைவுத் தேர்வுக்கான நெறிமுறைகள் & நுழைவுச் சீட்டு பதிவிறக்கம் செய்யும் முறை

2. நுழைவுத் தேர்வு(TURCET-2020)-நுழைவுத்தேர்விற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ள மாணவர்களின் பெயர்ப் பட்டியல்

3. நுழைவுத் தேர்வு(TURCET) அறிவிப்பு – 2020

4. 2020-2021 கல்வியாண்டிற்க்கான முனைவர் பட்ட விதிமுறைகள்

5. முனைவர் பட்ட நுழைவுத்தேர்வுக் கையேடு – (2020)

6.முனைவர் பட்டப் படிப்புகளுக்கான பாடங்களும் ஒழிவிடங்களும்

7.நுழைவுத் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம்

8.நுழைவுத் தேர்வு மொழி

9.முனைவர் பட்ட நுழைவுத் தேர்வு – திருத்தம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்